Platyhelminthes jellemzők táblázata

platyhelminthes jellemzők táblázata

Bevezetés az állattanba

Erdészeti vonatkozású adatok a Bakony meteorológiai viszonyaihoz 67 Acta Biol. Egyetlen planáriákkal foglalkozó publikáció ismert a Bakonyból, ből. Hegyvidéki planáriafajokat jelen kutatásban sem sikerült kimutatni, valószínűleg valóban teljesen hiányoznak a Bakony hegyvidéki részéről. Béla király kútja, új kút, Ravazd, ~ méter tszf.

Flatworm (Turbellarian) - a fascinating little creature

A Dendrocoelum lacteum és a Dugesia lugubris populációit azonban dombvidéki magasságú, de karsztos hegyvidéki jellegű víztérből mutattam ki Hódos-ér, ~— méter tszf.

Mindkét faj alföldi jellegű, amelyeket az Az aszályos nyári időszakban a Hódos-ér több kilométer hosszan kiszáradt. Találtam azonban a mederben egy menedékhelyként megmaradt pocsolyát, amelyből előkerültek a D.

platyhelminthes jellemzők táblázata

A populáció méretének megnövekedését valószínűleg a kiszáradások nem teszik lehetővé, a még szélsőségesebbé váló éghajlati és vízhozambeli változások hatására a faj végleg eltűnhet a területről. The only research on triclads referred to the Bakony mountains was published in The same 3 triclad species were found in the region, by examination of 31 sampling sites.

Finding of mountainous species also was not successful in my present research, which are probably completely absent from platyhelminthes jellemzők táblázata mountainous Bakony.

jelek, ha vannak férgek és kezelés

Dendrocoelum lacteum and Dugesia lugubris were found at hilly altitude, but in the karstic mountainous region Hódos-ér Stream, ~— meter asl. The Hódos-ér Stream was dried up along several kilometres during summer drought. But a remaining puddle was found in the stream bed, where further D. The puddle functioned as a refugium.

  • Bevezetés az állattanba | Digitális Tankönyvtár
  • A rendszerezés módjai A Darwin munkásságáig megalkotott rendszerek célja csupán az volt, hogy úrrá tudjunk lenni az állatfajok sokaságán, ezért az állatokat a szervezetük egyszerűbb vagy bonyolultabb volta szerint bizonyos fokozati sorokba állították.
  • Enterocoelomata hármas testüregűek csoportokba lehet tagolni.
  • A PLANÁRIÁK (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) ELŐFORDULÁSA A BAKONY VÍZTEREIBEN - PDF Free Download

Probably the increasing of the population size is not possible because of the drying outs, the species may totally disappear from the region due to extreme climatic and water flow changes. Az édesvízi planáriák a hegységi források és vízfolyások gerinctelen makrofaunájának jellegzetes képviselői. A gyors folyású platyhelminthes jellemzők táblázata élő három faj elterjedése zonalitást mutat pl. Az örvényférgek gyakori és elterjedt élőlények, mégis elkerülik a hazai biológusok figyelmét.

Az egyes fajok elterjedési viszonyai kevéssé ismertek hazánk területén.

Tartalomjegyzék

Planáriafaunisztikai szempontból legkutatottabb hegységünk a Bükk, ezt követi a Mecsek, a többi hegységünkből egy-két publikáció ismert. Édesvízi planáriákkal foglalkozó faunisztikai kutatásaim folytatásaként a Bakony hegység forrásaiban és vízfolyásaiban, Zirc, Vinye, Ravazd és Bakonynána térségének vizeiben végeztem planáriafaunisztikai kutatásokat ben. Jelen dolgozatban ennek a munkának az eredményeit adom közre. A Bakony jelenlegi formája a harmadidőszakban alakulhatott ki, a hegység központi részét képező Öreg-Bakonyt építő legfontosabb kőzetek a triász, jura és kréta mészkő- és dolomitformáció-sorozatok.

platyhelminthes jellemzők táblázata

Előfordulnak továbbá harmadidőszaki medenceüledékek és negyedidőszaki üledéktakarók. A Bakony a Dunántúli-középhegység legcsapadékosabb területe, ennek ellenére kevés vízfolyás és állóvíz található a hegyvidéken, a vízhozamok alacsonyak. A víztelenség oka az, hogy a jó vízáteresztő képességű kőzetek a mélybe szivárogtatják a vizet, amely a hegységperemi bővizű karsztforrásokban bukkan ismét a felszínre — amelyek később elapadtak.

Látták: Átírás 1 83 Acta Biol. A karsztos völgyfő-katlanban fakadó Felső-forrás és a völgyalji mészkőszurdok lábánál lévő Király-kút a térség legfontosabb forrásai, mindkettőt ivóvízellátás céljára foglalták. A Forrás-völgy vize a Csanyik-völgyön halad tovább, majd a Szinvába torkollik. A kérdéses területről 2 planáriafaj került elő. A felső szakaszra jellemző sokszemű szarvasplanária Polycelis felina a Forrás-völgy déli oldalában fakadó források vizeiben és a Király-kút patakjában él szigetszerűen, ben előfordult a Felső-forrásban.

A vízháztartás egyensúlya évvel ezelőtt bomlott meg a Bakony területén, az emberi tevékenység nyomán. A Balaton berkeinek felszámolása után erdőirtás kezdődött a Az es évektől nagymértékű karsztvízszint-csökkentés kezdődött, az as évektől csapadékcsökkenés észlelhető.

Navigációs menü

A patakok szurdokvölgyekkel törik át a karsztos vonulatokat. A Bakony forrásait és patakjait Gyűjtéseim során 18 vízteret vizsgáltam 31 mintavételi helyen, egy-egy alkalommal. A vizsgált víztereken 10 méteres mintavételi szakaszokat jelöltem ki, ahol az egyedsűrűség függvényében 3, 6 vagy 15 perces időgyűjtést végeztem kőforgatásos módszerrel illetve egyeléssel futózás platyhelminthes jellemzők táblázata jellemzők táblázata, MÖDLINGER útmutatását követve.

A planáriákat elsősorban a lassan áramló részeken a kövek és a vízbe hullott növényi törmelék levelek, ágak alján kerestem. Átvizsgáltam azonban a mederfeneket, az aljzat tárgyainak oldalát és tetejét is, a partoktól a sodorvonalig. A planáriák hiányát 3— 15 perces keresés után állapítottam meg, az élőhely méretétől függően.

Összefoglalás Egysejtűnek vagy protozoonnak nevezzük mindazokat az eukarióta élőlényeket, amelyek nem tartoznak az állatok, a gombák, a növények vagy a színes moszatok közé.

Az időegység alatt előkerült példányok számát feljegyeztem. Források esetében az élőhely kicsiny kiterjedése miatt azonban e számból nem következtethetünk a populáció egyedszámára.

platyhelminthes jellemzők táblázata

A terepen a lehető legkisebb természetkárosítással dolgoztam.

Olvassa el is