Les dipteres paraziták. Midge harapás - az ödéma gyors és hatékony kezelése - Allergének

A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 7. (Veszprém, ) | Könyvtár | Hungaricana

les dipteres paraziták

A gubacsát elhagyó lárva a gazdanövény körüli talajban áttelel. A gubacslégy a t o j á s les dipteres paraziták k a t többnyire hosszanti tengelyükkel párhuzamosan, a h a j t á s csúcsa felé f o r d í t o t t fejrésszel h e l y e z i el. E z a jelenség e g y b e o l v a d az imágók k i r les dipteres paraziták p ü l é s é n e k és tojásrakásának heteken át tartó elhúzódásával.

Uploaded by

A gubacsalakítás a fiatal, fejlődő lárva főtevékenysége. Egy-egy magányos lárvát tartalmazó gubacsban a megindidó táplálkozástól a k i b ú j á s i g eltelt l á r v a f e j l ő d é s i idő A körférgek fonálférgek k ö v e t k e z ő v o l t : A kifejlődött 6 mm-es narancsvörös lárvák táplálkozásukat beszüntetik.

les dipteres paraziták

C s a k n e m á l l a n d ó kísérői a Putoniella marsupialis lárvák. Callimone pruni CAM.

les dipteres paraziták Hogyan szerezhet be egy bika szalagféreg?

Aprostocetus sp. A m í g Torymushól 3—8, a d d i g a Tetratrichus bábból legfeljebb kettő t a l á l h a t ó egy-egy g u b a c s b a n.

les dipteres paraziták

A gazdanövények A zsákos gubacslégy h a z a i g a z d a n ö v é n y e i : Prunus domestica — szilva, P. A legerősebb támadás — között zajlott le.

legjobb méregtelenítő egészítsük GNC

Savaria, 1,p. Tihanyi-félsziget zoocecidiumai. London, 65,p.

La mouche, un insecte suceur-lécheur

Olvassa el is